Een doelgerichte interne brainstorm over de toekomst van de grafische sector, over de mogelijke impacten voor uw bedrijf of organisatie kan een zeer verrijkend onderdeel zijn van een strategische oriëntatie-oefening.

Wij faciliteren deze brainstorm vanuit onze brede kijk naar de veranderingen in grafische communicatie, zowel op het vlak van technologische evoluties als aangaande vernieuwingen en trends in toepassingsdomeinen.

Hoe gaan we te werk? Na een verkennend gesprek leggen we plan van aanpak voor. We doen voorbereidend opzoekwerk om doelgerichte insights te identificeren die de brainstormsessies kunnen oriënteren en verrijken.

Discretie en geheimhouding zijn evident. We ondertekenen indien gewenst een geheimhoudingsverklaring (NDA).

WAT KLANTEN ZEGGEN

Testimonials

Het mag duidelijk zijn dat de samenwerking met VIGC voor Aluscreen een reële meerwaarde heeft betekend.“Het resultaat van het traject is een werkbaar proces op basis van onze specifieke behoeften, op maat van ons bedrijf en in functie van onze substraten en printers”.

We besloten om samen met VIGC een brainstorm-traject op te zetten omtrent e-commerce. Zelf maak je voor zo’n traject zelden de tijd. De gestructureerde aanpak van VIGC bood ons de mogelijkheid de tijd te nemen die nodig was en stil te staan bij een aantal wezenlijke vragen.

Thomas Dhondt heeft de audit van VIGC als zeer verhelderend ervaren. “Het is een bijzonder leerrijke ervaring om door een externe partij een spiegel voorgehouden te krijgen. Bovendien kennen de mensen van VIGC de sector goed en kunnen ze met kennis van zaken spreken.”